Katanas-Samurai
  • Habaki-Seppa

Seppa
Seppa
7.00
Habaki 1
Habaki 1
9.90
Habaki 2
Habaki 2
14.00
Habaki 3
Habaki 3
14.00
Habaki 4
Habaki 4
14.00
Habaki 5
Habaki 5
14.00
Habaki 6
Habaki 6
14.00
Habaki Argenté
Habaki Argenté
28.00
Habaki 10 + Seppas
Habaki 10 + Seppas
29.00