Katanas-Samurai
Katana Murasame custom acier Tahamagane plié
.
  • Katana Tamahagane

Styles de lames
Styles de lames
0.00
Longueur
Longueur
1989.00
délai 8 à 12 semaines
Hi-Affutage-Finition
Hi-Affutage-Finition
0.00
Hamon
Hamon
0.00
Saya
Saya
0.00
Tsuba
Tsuba
0.00
Fuchi-Kashira
Fuchi-Kashira
0.00
Habaki
Habaki
0.00
Tsuka
Tsuka
0.00
Samegawa
Samegawa
0.00
Cordon ito
Cordon ito
0.00
Sageo Japon
Sageo Japon
0.00